کالیفرنیا نصب صفحات خورشیدی در خانه های نوساز را الزامی می کند.

کالیفرنیا نصب صفحات خورشیدی برای تولید برق را از سال ۲۰۲۰ برای کلیه خانه های نوساز منفرد و آپارتمان های حداکثر سه طبقه الزامی کرده است که اولین نمونه از چنین استانداردی در آمریکاست.

کمیسیون انرژی کالیفرنیا تخمین می زند که افزودن این سیستم ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار به بهای ساخت هر خانه خواهد افزود اما در دراز مدت ۱۶ هزار دلار از هزینه انرژی هر خانه خواهد کاست.

این طرح اجازه ایجاد نیروگاه های کوچک محلی به جای نصب صفحات خورشیدی بر بام هر خانه را می دهد. طرح تازه بر خانه های موجود اثری نخواهد داشت.

لس آنجلس تایمز براساس تخمین یک گروه تجاری گزارش می دهد که هم اکنون در حدود یک پنجم خانه ها در کلیفرنیا مجهز به صفحات خورشیدی هستند.

کالیفرنیا قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میزان تصاعد گازهای گلخانه ای خود را نسبت به سال ۱۹۹۰ چهل درصد کاهش دهد.