قیمت دستمزد نگهداری و تعمیرات و سرویس کولرهای آبی مصوب شد.

باتوجه به نزدیکی فصل تابستان و نیازهای همشهریان محترم به سرویس های الکترومکانیکی کولرهای آبی ، قیمت دستمزد خدمات تکنسین های خانه من بدون افزایش نسبت به سال ۹۶ به شرح ذیل اعلام می گردد.

قیمت(تومان) سرویس
۲۰۰۰۰ تعویض و نصب برزنت پیچ و تسمه
۱۵۰۰۰ تعویض و نصب پمپ آب کولر
۳۵۰۰۰ تعویض و نصب موتور کولر
۳۰۰۰۰ نصب کلید کنترل ریموتی یا کلید معمولی
۴۵۰۰۰ تعویض جفت یاتاقان های کولر آبی
۱۵۰۰۰ تعویض و نصب شناور آب
۳۰۰۰۰ تعویض فولی پروانه
۷۰۰۰۰ تعویض شفت بلوور
۳۰۰۰۰ تعویض سایه بان
۸۰۰۰۰ تعویض بلور(توربین)
۳۰۰۰۰ تعویض پایه ی کولر آبی
۶۰۰۰۰ تعویض تشت کولر آبی
۸۰۰۰۰ نصب کولر
۵۰۰۰۰ سرویس کامل + تعویض پوشال و روغن کاری
۱۵۰۰۰ هزینه ایاب و ذهاب

هزینه ی ایاب و ذهاب فقط برای خدمات زیر ۳۰هزارتومان محاسبه می شود.

بازدید فنی و تست هزینه ای ندارد.

درصورت سفارش سرویس کامل دو کولر همزمان، ۱۰ درصد تخفیف برای هردو لحاظ می شود.

درصورت سفارش سرویس کامل سه کولر همزمان، ۲۰ درصد تخفیف برای هر سه لحاظ می شود.

برای ساکنان محترم منطقه ی ۱۰ تهران ، ۱۰ درصد هم تخفیف ویژه در نظر گرفته می شود.