دلگیری خانه ارتباط مستقیم با نقشه ساختمان، دکوراسیون و رنگ فضا دارد.
نقشه ساختمان معمولا کمتر مورد اصلاح هندسی قرار میگیرد. هرچند اگر خانه متعلق به خودتان است، نگرانی بابت آن ندارید.
زیرا متخصصین #خانه_من آماده اند با کمترین هزینه بیشترین کارایی را برایتان به ارمغان می آورند.

دکوراسیون

دکوراسیون خانه در وضعیت روانی ساکنان خانه دارد. اگر شما احساس خوبی از منزلتان ندارید. وقت آن رسیده که تغییرات را از خودتان شروع کنید.
برای تغییرات کارشناسان #خانه_من آماده اند تا به یاری شما بیایند و شما را در ایجاد محیطی دلپذیر یاری نمایند.

رنگ فضا

رنگ دیوار و کاغذ دیواری بیشترین تاثیر را در احساسات شما دارند. استفاده از رنگ های مناسب و طرحهای بهینه در کاغذ دیواری منزل جلوه ای جدید به منزلتان بدهید.

رنگ های روشن متناسب با دکوراسیون و یا کاغذ دیواری با گلهای درشت براساس رنگ فضا میتوانید. فضاهای کوچک را بزرگتر معمول جلوه دهید و فضایی دلباز ایجاد نمایید.
#خانه_من با عرضه انواع خدمات رنگ، کاغذ دیواری، پوستر دیواری و نصاب و متخصصین حرفه ای می تواند کمک شایانی در طراحی دکوراسیون شما داشته باشد.
دریافت خدمات بدون واسطه موجب کاهش قیمت های ما به با سایرین است. میتوانید امتحان کنید.