اصلاح هندسی مشاعات ساختمان موضوعی است که کمتر مورد توجه سازندگان محترم قرار میگیرد. آنها پس از تکمیل خانه بیشترین وقت و هزینه را صرف واحدهای مسکونی میکنند. در حالی که فضاهای مشاعات یک ساختمان اگر اهمیتی معادل فضای مسکونی نداشته باشد. قطعا کمتر از آنهم نیست.

ورودی ساختمان

ورودی هرساختمان سمبل شخصیت ساکنان آن ساختمان است. درب ورودی، روشنایی، دیوارها، کف سازی و فضای سبز یا دیوارهای سبز المانهایی هستند که با کمترین هزینه می توانند ورودی یک ساختمان را زینت دهند.

پارکینگ

نقاشی دیوارو کف پارکینگ، اصلاخ مسیر تردد، ورودی پارکینگ ساختمان، درب اتوماتیک پارکینگ و روشنایی المانهایی هستند. که میتوانند نگرانی های ساکینن به حداقل برسانند و زندگی شادی در کنار همسایگان ایجاد نمایند.

راهرو و راه پله ها

راهرو و راه پله ها که امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته اند فضاهایی هستند که در هندسه مقدس بسیار مهم هستند. فضایی که شاید کمترین استفاده را دارد ولی زمانی که درب آسانسور یا خانه تان را باز میکنید. اولین منظره چلوی چشم مان هستند. نور بردازی مناسب و رنگ آمیزی و کاشی کاری آنها میتوانند فضای زندگی شما را بهبود بخشند.

حیاط

حیاط ها فضایی فراموش شده در ساختمانهای امروزی هستند. کمتر ساختمانی امروزه به محوطه سازی و فضای سبز اهمیت میدهند. ولی کسانی که محیط ساختمانی خود را به باغی سرسبز تبدیل کرده اند. خوب می دانند که نقش گیاهان و فضای سبز درون ساختمان اهمیتی معادل اتاق تشیمن دارد. زیرا برای ساکنان فضایی امن و ارام ایجاد میکنند؛ که می توانند نگرانی های بیرون خانه را رفع نموده وبعد وارد خانه شوند.

پشت بام

پشت بام بعنوان بزرگترین فضای غیر قابل استفاده در ساختمانهای امروزی است. در حالی که در برخی از کشورها، فضای بام خانه را محیطی آرام دلنشین برای ساکنان درست نموده اند و فرزندان ساکنان از این فضا بهره میبرند.

Prefabricatedstorageunits - اصلاح هندسی فضای مشاعات ساختمان

انباری

انباری محل آشفتگی و بهم ریختی یک خانواده است. پیری معتقد بود برای شناخت یک خانواده انباری محل سکونت آنها رابازدید کنید. اگر انباری آشفته بود. آن خانواده مشکلاتی دارند که آن را سعی میکنند پنهان کنند ولی اگر قفسه بندی شده و مرتب مواجه شدید. بدانید که آن خانواده از ریشه و بن استوار است.

مشاوره رایگان