پمپ آب قلب تپنده یک ساختمان است. همیشه یکی از نگرنی های مدیران ساختمان ها خرابی پمپ آب است!

انواع پمپ آب

پمپهای آب خانگی در انواع مختلفی ذیل هستند:

پمپهای آب خانگی نیم اسب بخار
پمپهای آب خانگی نیم اسب بخاربرای استفاده در ساختمان های یک طبقه با حداکثر متراژ۱۵۰ متر نصب می شوند .

پمپهای آب خانگی یک اسب بخار
پمپهای آب خانگی یک اسب بخار بشقابی به منظور استفاده در مجتمع های سه طبقه و شش واحدی با حداکثر متراژ هر واحد ۷۵ متر نصب می شوند . پمپهای آب خانگی یک اسب بخارحتی برای استفاده و مصرف در ساختمان های چهار طبقه و هشت واحدی با حداکثر متراژ ۶۸متر نصب می شوند . پمپ آب یک اسب بخار دو پروانه جهت استفاده در آپارتمانهای چهار طبقه و هشت واحدی با حداکثر متراژ۷۵متر نصب می شوند .

پمپهای آب خانگی یک ونیم اسب بخار
پمپهای آب یک اسب بخار دو پروانه جهت استفاده در آپارتمانهای چهار طبقه و هشت واحدی با حداکثر متراژ۷۵متر نصب می شوند .

پمپهای آب دواسب بخار
پمپهای آب خانگی دو اسب بخارجهت مصرف در ساختمان های پنج طبقه ۱۴ واحد با حداکثر متراژ۱۰۰متر نصب می گردد. پمپ آب خانگی با توان های خروجی بیش از دو اسب بخار از طریق مشاوره تلفنی ویا مذاکره حضوری کارشناسان جهت مصرف در مجتمع های مسکونی با تعداد واحد بالا وطبقات مختلف انتخاب و عرضه می گردد.

شما میتوانید با بازدید ماهانه پمپ آب ساختمانتان از وضعیت سیم پیچ و الکتروموتور و همچنین با رسیدگی وروغن کاری قسمتهای مکانیکی و همچنین رسیدگی منظم به بخش پنوماتیک پمپ آب از سلامت و تضمین کارکرد بهینه آن مطمین شوید و یا با درخواست سرویس های مقطعی یا ماهانه و مستمر #خانه_من برای پمپ آب خانگی با استفاده از تجهیزات مجهز و مدرن ما چک لیست و گزارشات مدونی از وضعیت پمپ آب خود دریافت نمایید. شرکت شهر هوشمند در خدمت شماست تا با سرویس های تعمیر و نگهداری #خانه_من احساس آرمش و راحتی نمایید.